Tillfälligt uppmärkt skylt på golv med texten "Reserverad för rullstol".
Tillfälligt uppmärkt skylt på golv med texten "Reserverad för rullstol".

Universell utformning — Vad är det och varför är det viktigt? (Seminarium)

I den här presentationen berättar jag om sju nyckelord som jag tycker är viktiga för universell utformning. Jag höll presentationen i samband med att Jönköping firade att de vann den prestigefyllda European Access City Award.

Per-Olof Hedvall

I den här presentationen berättar jag om sju nyckelord som jag tycker är viktiga för universell utformning. Jag höll presentationen i samband med att Jönköping firade att de vann den prestigefyllda European Access City Award.

Inbäddad YouTube-video: Universell utformning - Vad är det och varför är det viktigt?

Litteratur som videon bygger på:

Bowker, G.C. & Star, S.L. (1999). Sorting Things Out: Classification and Its Consequences. Inside technology. MIT Press: Cambridge, MA, USA. ISBN 978-0-262-02461-7.

Ericsson, S., Wojahn, D., Sandström, I., & Hedvall, P.-O. (2020). Language that Supports Sustainable Development: How to Write about People in Universal Design Policy. Sustainability, 12(22), 9561. https://doi.org/10/ghrshm

Hamraie, A. (2017). Building Access: Universal Design and the Politics of Disability. University of Minnesota Press: Minneapolis, MN, USA. ISBN 978-1-5179-0163-9.

Hedvall, P.-O., Rydeman, B., Granholm, S., & Andersson, M. (2018). Co-Constructing Universal Design in Citizen Science Workshops. Studies in health technology and informatics, 256, 214–222. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-9...

Hedvall, P.-O. (2020). Universell utformning – Hur designar vi ett samhälle för alla? I Med människan i fokus – En uppföljning av Politik för gestaltad livsmiljö 2020 och medskick inför framtida arbete (s. 66–71). ArkDes ThinkTank. https://arkdes.se/med-manniskan-i-fokus/

Hornscheidt, A. (2009). Intersectional challenges to gender studies: Gender studies as a challenge to intersectionality. In Gender Delight: Science, Knowledge, Culture, and Writing...: For Nina Lykke. The Tema Genus Series of Interdiscplinary Gender Research in Progress and Transformation, pp. 33–46. Linköping University: Linköping, Sweden. ISBN 978-91-7393-594-4.

Müller, L., Ericsson, S., Wojahn, D., & Hedvall, P.-O. (2021). Young, Mobile, and Highly Educated Cyclists: How Urban Planning and Policy Dis/able Users. Scandinavian Journal of Disability Research, 23(1), 124–135. https://doi.org/10/gjqsdv

Comments