Skylt på toalettdörr med fyra piktogram: en person i rullstol, en man, en kvinna, en kvinna som byter blöja på en baby.
Skylt på toalettdörr i Ronneby.

Design som stödjer jämlikhet – Universell utformning

Hur fungerar egentligen indelningar som man/kvinna och person med/utan funktionsnedsättning? I denna video berättar jag om vår forskning angående kategorisering och design och hur det går att skapa design som stödjer jämlikhet.

Per-Olof Hedvall

Har du någon gång befunnit dig i en situation där du har känt dig lite obekväm och att du inte riktigt passar in? Kanske lite som en fyrkant i ett runt hål? Att du blivit placerad i en kategori som du inte valt själv? Hur fungerar egentligen indelningar som man/kvinna och person med/utan funktionsnedsättning?

I denna video berättar jag om vår forskning angående kategorisering och design och hur det går att skapa design som  stödjer jämlikhet. Videon bygger på rekommendationer från projektet ”Kategorisering som stödjer framväxten av universell utformning (Universal Design) i Sverige”. Projektet är en samverkan mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet och har stöd från Vinnova. Rekommendationerna handlar om kategorisering som inte leder till ojämlikhet och bygger på erfarenheter och kunskap som kommit fram i projektet. Jag tar i videon upp följande fem tips:

 1. Tänk på att kategorisering är ett val
 2. Förflytta fokus från individen till samhälle och miljö
 3. Kommunicera att design är till för alla
 4. Kommunicera en rik bild av individen
 5. Tänk ”mångfald” – inte ”norm–avvikelse”
Inbäddad YouTube-video: Design som stödjer jämlikhet.

Forskningen som ligger bakom den här videon har jag gjort tillsammans med: Stina Ericsson, Daniel Wojahn, Lilian Müller, Lisa Torell, Isa Sandström och Bitte Rydeman.

Litteratur som videon bygger på:

 • Bowker, G.C. & Star, S.L. (1999). Sorting Things Out: Classification and Its Consequences. Inside technology. MIT Press: Cambridge, MA, USA. ISBN 978-0-262-02461-7.
 • Ericsson, S., Wojahn, D., Sandström, I., & Hedvall, P.-O. (2020). Language that Supports Sustainable Development: How to Write about People in Universal Design Policy. Sustainability, 12(22), 9561. https://doi.org/10/ghrshm
 • Hamraie, A. (2017). Building Access: Universal Design and the Politics of Disability. University of Minnesota Press: Minneapolis, MN, USA. ISBN 978-1-5179-0163-9.
 • Hedvall, P.-O., Rydeman, B., Granholm, S., & Andersson, M. (2018). Co-Constructing Universal Design in Citizen Science Workshops. Studies in health technology and informatics, 256, 214–222.
 • Hornscheidt, A. (2009). Intersectional challenges to gender studies: Gender studies as a challenge to intersectionality. In Gender Delight: Science, Knowledge, Culture, and Writing...: For Nina Lykke. The Tema Genus Series of Interdiscplinary Gender Research in Progress and Transformation, pp. 33–46. Linköping University: Linköping, Sweden. ISBN 978-91-7393-594-4.
 • Müller, L., Ericsson, S., Wojahn, D., & Hedvall, P.-O. (2021). Young, Mobile, and Highly Educated Cyclists: How Urban Planning and Policy Dis/able Users. Scandinavian Journal of Disability Research, 23(1), 124–135. https://doi.org/10/gjqsdv

Comments